00:17 ICT Thứ năm, 28/01/2021

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Project Cafe Ngon Demo code

DEMO CODE THAM KHẢO CHO MỌI NGƯỜI

TUYỂN SINH KHÓA MỚI LỚP CHUYÊN ĐỀ LẬP TRÌNH VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG SIEMEN KHAI GIẢNG NGÀY 24/03/2012

MỚI LỚP CHUYÊN ĐỀ LẬP TRÌNH VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG SIEMEN KHAI GIẢNG NGÀY 24/03/2012

TUYỀN SINH KHOÁ MỚI LỚP KỸ NĂNG LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

TUYỀN SINH KHOÁ MỚI LỚP KỸ NĂNG LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

TUYỀN SINH KHOÁ MỚI LỚP KỸ NĂNG LẬP TRÌNH HỆ THỐNG

TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ TỰ ĐỘNG HÓA 11/12/2011

Tuyển sinh lớp "CHUYÊN ĐỀ LẬP TRÌNH VÀ GIÁM SÁT HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG SIEMEN"Dự kiến khai giảng ngày 11/12/2011

TUYỂN SINH LỚP KỸ NĂNG LẬP TRÌNH DÙNG ITSPLC LÀM NHÀ MÁY ẢO

TUYỂN SINH LỚP KỸ NĂNG LẬP TRÌNH DÙNG ITSPLC LÀM NHÀ MÁY ẢO

TUYỂN SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ KỸ NĂNG LẬP TRÌNH.....

KHAI GIẢNG 2 LỚP CHUYÊN ĐỀ TDH vào tháng 12/2011

Khai giảng 2 lớp chuyên đề tự động hóa.....xem tiếp

 

Giới thiệu

Giới thiệu hình ảnh khoa

Giới thiệu hình ảnh khoa I. Giới thiệu :    Khoa Điện - Điện Lạnh Trường Cao Đẳng Nghề TPHCM được thành lập từ Trường Công Nhân Kỹ Thuật TPHCM. Khoa Điện-Điện Lạnh hiện có 11 cán bộ giáo viên cơ hữu kinh nghiệm và các giảng viên thỉnh giảng của các trường Đại Học, được đào tạo bài bản...

Đăng nhập thành viên